Kem làm hồng nhủ hoa - Pink nipples cream Nhật Bản

Kem làm hồng nhủ hoa - Pink nipples cream Nhật Bản

[[__price]] [[__comparePrice]] [[__available]]
 • Giao hàng:

  Giao hàng nội thành trong vòng 2h.

 • Bảo hành:

  Bảo hành theo phiếu bảo hành trong sản phẩm (nếu có)

 • Thanh toán:

  Thanh toán bằng thẻ hoặc thanh toán khi nhận hàng.

 • [[option.name]]
  • [[value]]
-
+
Thương hiệu: Nhật Bản

🌸MISAKI COSMETICS - HỒNG NHŨ HOA PINK NIPPLES🌸
NHỎ XINH HỒNG HÀO - DÂNG TRÀO CẢM XÚC

Vᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ʜᴏ̀ᴀ ǫᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴜ̣ɴɢ:

☑️Tᴀ́ɪ ᴛᴀ̣ᴏ ᴛᴇ̂́ ʙᴀ̀ᴏ, ᴋʜᴜ̛̉ ᴛʜᴀ̂ᴍ sᴀ̆́ᴄ ᴛᴏ̂́ ᴍᴇʟᴀɴɪɴ ɢᴀ̂ʏ sᴀ̣ᴍ ᴍᴀ̀ᴜ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̃ ʜᴏᴀ ʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴀ̀ᴏ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɪ ᴛʀᴇ̉
☑️Ứᴄ ᴄʜᴇ̂́ sᴜ̛̣ sᴀ̉ɴ sɪɴʜ ʜᴀ̆́ᴄ sᴀ̆́ᴄ ᴛᴏ̂́ ɢᴀ̂ʏ ᴛʜᴀ̂ᴍ ɴʜᴜ̃ ʜᴏᴀ, ᴅᴜʏ ᴛʀɪ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ʙᴇ̂̀ɴ ᴠᴜ̛̃ɴɢ
☑️Bᴏ̂̉ sᴜɴɢ ᴄᴏʟʟᴀɢᴇɴ ɢɪᴜ́ᴘ ᴛʀᴇ̉ ʜᴏ́ᴀ ʟᴀ̀ɴ ᴅᴀ
☑️Gɪᴜ́ᴘ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̃ ʜᴏᴀ ʟᴜᴏ̂ɴ ʀᴜ̛̣ᴄ ʀᴏ̛̃, ɢᴏ̛̣ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴛʀᴀ̀ɴ sᴜ̛́ᴄ sᴏ̂́ɴɢ
☑️Gɪᴀ̉ɪ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ
☑️Sᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴛʜɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣ɪ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴅᴀ
☑️Nʜᴜ̃ Hᴏᴀ ᴛʜᴀ̂ᴍ ʟᴀ̂ᴜ ɴᴀ̆ᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ Hᴏ̂̀ɴɢ

➡️Cᴀ́ᴄʜ Sᴜ̛̉ Dᴜ̣ɴɢ

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴅᴀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ sᴀ̣ᴄʜ sᴇ̃, ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋᴇᴍ #PINK_NIPPLES ᴠᴜ̛̀ᴀ đᴜ̉ ᴛʜᴏᴀ đᴇ̂̀ᴜ ʟᴇ̂ɴ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴅᴀ ᴛʜᴀ̂ᴍ, ɴʜᴜ̃ ʜᴏᴀ, ᴍᴀssᴀɢᴇ ɴʜᴇ̣ ɴʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴋᴇᴍ ᴛʜᴀ̂́ᴍ đᴇ̂̀ᴜ đᴏ̛̣ɪ 10ᴘ ᴋʜᴏ̂ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴏ́ᴄ ʟᴏ̛́ᴘ ᴠᴏ̉ ᴋʜᴏ̂ ᴛᴀ́ɪ ᴛᴀ̣ᴏ
- Nɢᴀ̀ʏ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ 2 ʟᴀ̂̀ɴ sᴀ́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂́ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ʙᴏ̉ ʟᴏ̛̃ đᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴄᴀᴏ. Sᴀᴜ 1 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ đᴏ̂ɪ ʙᴏ̂̀ɴɢ đᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴛʀᴏ̀ɴ ʜᴏ̂̀ɴɢ ʜᴀ̀ᴏ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴀ̣🤪

MUA HÀNG NHANH

Kem làm hồng nhủ hoa - Pink nipples cream Nhật Bản

Số lượng mua
-
+
Đơn giá
[[__price]]
Thành tiền
[[__total]]

Chia sẻ với bạn bè

Bình luận

Đánh giá sản phẩm

Sản phẩm liên quan

Hiển thị tất cả kết quả cho ""